Śledź nas na facebooku

Promocje

Aktualnie brak promocji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROTY od 25.12.2014

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży rzeczy zakupionej w sklepie internetowym Sen Maluszka w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania zamówionego towaru (wydania rzeczy). Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, nie musisz podawać przyczyny. Jeżeli zdecydujesz się podać nam taką informację, będzie to dla nas cenna wskazówka, dzięki której możemy ulepszać nasze kolekcje i obsługę. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Można wysłać je na przykład listownie na adres:

 

Mabami Dorota Basiak

Wieruszowska 6

51-010 Wrocław 
z dopiskiem  
ZWROT

Jeśli nie będzie to dla Ciebie kłopotliwe, prosimy o podanie w oświadczeniu daty zawarcia umowy. Na tej podstawie szybciej zidentyfikujemy Twoją transakcję, a procedura zwrotu przebiegnie sprawniej.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w linku poniżej.

 Można go także pobrać klikając w poniższy link:

http://senmaluszka.pl/img/odstapienie_wzor.pdf

Udostępniony wzór oświadczenia stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc odstąpić od umowy, nie musisz korzystać, ani się nim kierować.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, jeśli wyślesz do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy, powinieneś zwrócić nam rzecz w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, czyli może to być na przykład wyjęcie produktu z opakowania w celu zapoznania się z produktem, czy przymierzenia produktu.

Prosimy o odesłanie nam rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy i przesłanie jej na adres:

Mabami Dorota Basiak

Wieruszowska 6

51-010 Wrocław 
z dopiskiem  
ZWROT

Do zwracanego towaru dołącz pismo odstąpienia od umowy oraz dowód zakupu.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w przesyłce.

Koszty zwrotnego dostarczenia nam rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient. Prosimy o nieprzesyłanie przesyłek „za pobraniem” oraz przesyłek na koszt odbiorcy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, za towar w stanie niezmienionym, w tym koszty dostarczenia do klienta zamówionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim została dokonana płatność za zamówienie. chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób, informując nas o tym, na przykład wykonując prawo do odstąpienia od umowy lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@senmaluszka.pl . Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepuSen Maluszka.

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Mabami Dorota Basiak
Wieruszowska 6
51-010 Wrocław

e-mail: biuro@senmaluszka.plJa/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

    

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

     

Nr konta do zwrotu środków:                                                                                                                                                                                                                              

      Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:                                                                 

 

Regulamin § 7

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Firmę Mabami o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Mabami Dorota Basiak Wieruszowska 6 51-010 Wrocław, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@senmaluszka.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim firma Mabami przyjęła jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie wraz z dowodem zakupu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep Sen Maluszka o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Mabami Dorota Basiak Wieruszowska 6 51-010 Wrocław, z dopiskiem „Zwrot”.

 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy firma Mabami niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Sen Maluszka oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej. Frima Mabami nie zwraca kosztów sysyłki „zwtoru” od klienta do Sklepu „Sen Maluszka”

 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Firmę Mabami przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 10. Sklep Sen Maluszka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem i oceny towaru.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.